INDIAN STATES AND THEIR TRADITIONAL FOLK DANCES

· Arunachal Pradesh: Mask dance, War dance etc.
· Assam: Bihu, Bichhua, Natpuja, Maharas, Kaligopal, Bagurumba, Naga dance, Khel Gopal Tabal Chongli, Canoe, Jhumura Hobjanai etc.
· Andhra Pradesh: Kuchipudi (Classical), Ghantamardala, Ottam Thedal, Mohiniattam,Kummi, Siddhi Madhuri, Chhadi.
· Bihar: Jata-Jatin, Bakho-Bakhain, Panwariya, Sama-Chakwa, Bidesia, Jatra, etc.
·Chhattisgarh: Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari.
·Goa: Mandi, Jhagor, Khol, Dakni, etc.
·Gujarat: Garba, Dandiya Ras, Tippani Juriun, Bhavai, etc.
·Himachal Pradesh: Jhora, Jhali, Chharhi, Dhaman, Chhapeli, Mahasu, Nati, Dangi, Chamba, Thali, Jhainta, Daf, Stick dance etc.
·Haryana: Jhumar, Phag Dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khor, Gagor etc.
·Jammu & Kashmir: Rauf, Hikat, Mandjas, Kud Dandi Nach, Damali.
·Jharkhand: Chhau, Sarahul, Jat-Jatin, Karma, Danga, Bidesia, Sohrai.
·Karnataka: Yakshagan, Huttari, Suggi, Kunitha, Karga, Lambi etc.
·Kerala: Kathakali (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat etc.
·Maharashtra: Lavani, Nakata, Koli, Lezim, Gafa, Dahikala Dasavtar or Bohada, Tamasha, Mauni, Powara, Gouricha etc.
·Manipur: Manipuri (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat, etc.
·Meghalaya: Laho, Baagla, etc.
·Mizoram: Khanatm, Pakhupila, Cherokan etc.
·Nagaland: Chong, Khaiva, Lim, Nuralim, etc.
·Odisha: Odissi (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat etc.
·Punjab: Bhangra, Giddha, Daff, Dhaman etc.
·Rajasthan: Ghumar, Chakri, Ganagor, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini, Ghapal,Panihari, Ginad.


·Tamil Nadu: Bharatnatyam, Kumi, Kolattam, Kavadi
·Uttaranchal: Gadhwali, Kumayuni, Kajari, Jhora, Raslila, Chappeli
·Uttar Pradesh: Nautanki, Raslila, Kajri, Jhora, Chappeli, Jaita.
·West Bengal: Kathi, Gambhira, Dhali, Jatra, Baul, Marasia, Mahal, Keertan, etc.

See also:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...