Indian Towns And Cities Situated on Rivers Bank

City
State
River
Agra
Uttar Pradesh
Yamuna
Ahmedabad
Gujarat
Sabarmati
Allahabad
Uttar Pradesh
Ganges
Ayodhya
Uttar Pradesh
Saryu
Badrinath
Uttarakhand
Ganga
Kolkata
West Bengal
Hooghly
Cuttack
Odisha
Mahanadi
New Delhi
Delhi
Yamuna
Dibrugarh
Assam
Brahmaputra
Ferozpur
Punjab
Sutlej
Guwahati
Assam
Brahmaputra
Haridwar
Uttarkhand
Ganges
Hyderabad
Telangana
Musi
Jabalpur
Madhya Pradesh
Narmada
Kanpur
Uttar Pradesh
Ganges
Kota
Rajasthan
Chambal
Pandharpur
Maharashtra
Bhima
Patna
Bihar
Ganges
Rajahmundry
Andhra Pradesh
Godavari
Srinagar
Jammu & Kashmir
Jhelum
Surat
Gujarat
Tapti
Tiruchirapalli
Tamil Nadu
Cauvery
Varanasi
Uttar Pradesh
Ganges
Vijayawada
Andhra Pradesh
Krishna
Vadodara
Gujarat
Vishwamitri
Mathura
Uttar Pradesh
Yamuna
Auraiya
Uttar Pradesh
Yamuna
Etawah
Uttar Pradesh
Yamuna
Bangalore
Karnataka
Vrishabhavathi
Farrukhabad
Uttar Pradesh
Ganges
Fatehgarh
Uttar Pradesh
Ganges
Kannauj
Uttar Pradesh
Ganges
Mangalore
Karnataka
Netravati, Gurupura
Shimoga
Karnataka
Tunga River
Bhadravathi
Karnataka
Bhadra
Hospet
Karnataka
Tungabhadra
Karwar
Karnataka
Kali
Bagalkot
Karnataka
Ghataprabha
Honnavar
Karnataka
Sharavathi
Gwalior
Madhya Pradesh
Chambal
Gorakhpur
Uttar Pradesh
Rapti
Lucknow
Uttar Pradesh
Gomti
Kanpur Cantonment
Uttar Pradesh
Ganges
Shuklaganj
Uttar Pradesh
Ganges
Chakeri
Uttar Pradesh
Ganges
Malegaon
Maharashtra
Girna River
Sambalpur
Odisha
Mahanadi
Rourkela
Odisha
Brahmani
Pune
Maharashtra
Mula, Mutha
Daman
Daman
Daman Ganga River
Madurai
Tamil Nadu
Vaigai
Thiruchirapalli
Tamil Nadu
Kaveri
Chennai
Tamil Nadu
Cooum, Adyar
Coimbatore
Tamil Nadu
Noyyal
Erode
Tamil Nadu
Kaveri
Tirunelveli
Tamil Nadu
Thamirabarani
Bharuch
Gujarat
Narmada
Karjat
Maharashtra
Ulhas
Nashik
Maharashtra
Godavari
Mahad
Maharashtra
Savitri
Nanded
Maharashtra
Godavari
Nellore
Andhra Pradesh
Pennar
Sangli
Maharashtra
Krishna
Karad
Maharashtra
Krishna,Koyna
Hajipur
Bihar
Ganges
Ujjain
Madhya Pradesh
Shipra

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...