National Park / Sanctuaries in India

National Park/ Sanctuary
Location
Anna Zoological Sanctuary
Vandalur (TAMIL NADU)
Anamalai Sanctuary
Coimbatore, (TAMIL NADU)
Bandipur National Park
Mysore (Karnataka)
Corbett National Park
Nainital (Uttaranchal)
Crocodile Farm
Kovalam (Chennai)
Dachigam Santuary
Srinagar (J & K)
Ghana Bird Sanctuary
Bharatpur (Rajasthan)
Ghatprabha Bird Sanctuary
Belgaum (Karnataka)
Gir National Park
Junagarh (Gujarat)
Guindy Deer Sanctuary
Guindy (Chennai)
Guindy Snake Park
Guindy (Chennai)
Hazaribagh National Park
Hazaribagh (Jharkhand)
Kanha National Park
Mandla (M.P.)
Kaziranga Natinoal Park
Jorhat (Assam)
Manas Tiger Sanctuary
Barbeta (Assam)
Mudumalai Sanctuary & National Park
Nilgris
(Tamil Nadu, Kerala & Karnataka)
Periyar Sanctuary
Idukki (Kerala)
Pichavaram Bird Sanctuary
Chidambaram (TAMIL NADU)
Rangathitto Bird Sanctuary
Mysore (Karnataka)
Ranthanbor Tiger Sanctuary
Sawai (Rajasthan)
Sivpuri National Park
Sivpurai (M.P.)
Vedanthangal Bird Sanctuary
Kancheepuram

See also:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...